04.12.2018

Գրականություն

  • Նախորդ օրը կարդացած պատմվածքների ներկայացում՝ 4 սլայդով.
  1. Հիմնական թեման՝ ինչի մասին է, որն է առանցքային հատվածը։
  2. Կերպարների բնութագիրը՝ յուրաքանչյուրին 1 նախադասությամբ՝ տեքստից։
  3. Արտահայտված զգացմունքը (հատվածով կամ նախադասությամբ հաստատում)։
  4. Մեկ վերացարկող հարց՝ լսարանին՝ քննարկման համար։
  • Շարադրանք՝ համապատասխան պատմվածքի արծարծած խնդրի արդիականությունը։

Լեզու

  • Դերբայական դարձվածով նախադասությունները վերածել բարդ ստորադասական նախադասության.
    ԴԴ-բարդ
  • Վերլուծել տրված նախադասությունները

Վերլուծել