04.19.2018

Կարդում ենք հայ ժամանակակից արձակ

Անրի Գրիգորյան

  1. Կարդալ պատմվածքները (սովորողի ընտրությամբ), տպավորությունները գրել կարդացած պատմվածքի մասին։
  2. Ներկայացում պատրաստել՝ ներկայացնելու համար համապատասխան պատմվածքի
  • բովանդակությունը՝ ամենաառանցքային նախադասությամբ
  • զգացմունքային ֆոնը՝ մեջբերումներով
  • եզրակացություն՝ ինչն է հուզում այս գրողին, ինչ ասելիք ունի նա իր ընթերցողին։

 

Լեզու

  • Դերբայական դարձվածով նախադասությունները վերածել բարդ ստորադասական նախադասության.
    ԴԴ-բարդ
  • Վերլուծել տրված նախադասությունները

Վերլուծ