02.19.2018

Նախորդ դասից մնացած աշխատանքի շարունակում։

  1. Կարդա Հովհաննես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» բալլադը։ Գտիր գյուլլա, հավլունի թուր, աննկուն, բաբան, հնոց, հորդորել, դալուկ բառերի բացատրությունը։
  2. Փոխադրիր տեքստը արձակ շարադրանքով։
  3. Հիմնվելով բալլադի տեքստի վրա՝ գրավոր բնութագրիր.
    ա) Թաթուլ իշխանին
    բ) Թմկա տիրուհուն
    գ) Նադիր շահին։