03.01.20

Թվական անուն։  Թվականի տեսակները։ Դասական և քանակական թվականներ։ Քանակական թվականի տեսակները (բուն քանակական, կոտորակային (կես և քառորդ բառերը ներառած) և բաշխական)։ Դասական թվականի իմաստը։ Թվական պարունկող, բայց թվական չհանդիսացող բառեր։ Թվականների ուղղագրությունը։ Փոխանվանաբար կիրառված թվականներ։

էջ 51, վ. 58-63, էջ 206, վ. 21,22,23։