2018-2019 ուստարի

  1. Համակեցության օրենքը- սեպտեմբեր
  2. Գրաբարյան օրեր, թարգմանչաց տոն, սփյուռքահայ պոեզիա- հոկտեմբեր
  3. «Սասունցի Դավիթ»՝ խաղ-մրցույթ- հոկտեմբեր
  4. Պոեզիան երաժշտության մեջ — նոյեմբեր