Մասնախումբ

  1. Քաղաքացիական նախագծերի շտեմարան
  2. Մասնախմբի  գործունեության նախագիծ
  3. Մասնախմբի հոկտեմբերյան պարապմունք
  4. Նոյեմբերյան պարապմունք
  5. Դեկտեմբերյան պարապմունք