Մասնախմբի հոկտեմբերյան պարապմունք

  1. Մասնախմբի անդամների նախագծած, նախատեսած կամ մտահղացած նախագծերի հաշվառում.
  • ներառող առարկաները
  • ներառվող սովորողների մոտավոր քանակը
  • նախագծերի արդյունքների քննարկումը
  • Նախագծերի հրապարակման, դրանց արդյունքների տարածման միջոցների քննարկում, կրթահամալիրից դուրս մասնակիցների գրավման և ներառման միջոցների մշակում։

Հաշվետվություն