Մասնախմբի փետրվարյան պարապմունք

Հասարակագիտական նախագծերի ստուգատես՝ մարտի 4-ապրիլի 5 . 

  1. Խաղարկային դատարան 2
  • Ձևաչափը, համակարգումը, մասնակիցները, նախապատրաստական աշխատանքները

2. Տիգրան Հայրապետյանի օր՝ մարտի 18. Համակարգումը, մասնակիցները։ Նախապատրաստական աշխատանքներ։

  • Նախատեսված նախագծերի ամբողջացում, ներկայացում ընկերներին (հասարակագիտության դասավանդողներ, մարենիի և օտար լեզուների դասավանդողներ), մինչ այժմ արվածի գնահատում, վերլուծություններ, առաջարկներ։ Ստուգատեսային շրջանում անցած և սպասսված նախագծրի ներկայացման ձևաչափի որոշում։
  • Համագործակցումը տեխնոլոգիական ստուգատեսի կազմակերպիչների հետ, կազմակերպչական խնդիրների լուծման տարբերակներ։