Նախագծային խմբով ապրիլյան հանդիպում

Նախապատրաստում ապրիլի 27-ի կլոր սեղանին.

  1. Յուրաքանչյուր մասնակցի թեմայի ընտրություն (նախագծային)
  2. Պրեզենտացիայի նախապատրաստման հիմնական բաժինները.
  • Թեման
  • Նպատակը
  • Փուլերը՝ յուրաքանչյուրն իր խնդիրներով, կատարման մեթոդի նկարագրություն
  • Կատարման հաջողությունները և ձախողումները
  • Արդյունքներ
  • Գնահատում ա) նախագծի կատարման, բ) սովորողի։

3. Թեմայի ընդգրկուն իմացում, հնչելիք հարցերի կանխատեսում։ Նյութի և պրեզենտացիայի դիտարկում ոչ կրթահամալիրային աշխատողի տեսանկյունից։

4. Աշխատակարգի՝ ռեգլամենտի որոշում, քննարկում։