09.14.2018

  1. Փոխադրությանը ներկայացվող պահանջները
  2. Ուշադրության կենտրոնացում
  3. Տեքստի բառապաշարի ուսումնասիրում
  4. Տեքստի ունկնդրում։ «Լավագույն հաճախորդը»
  5. Փոխադրություն։