03.05.2019

Լրացրու թեստը

Առաջադրանք.

  1. Գտիր բայերը, որոշիր քերականական հատկանիշները։

Եթե մեկը հայտնվի և լրջորեն պնդի, թե երկրի միջուկը մարմելադից է, միանգամից կասեք, որ բնության մեջ մարմելադ չի լինում, դա մարդկային խոհանոցի արդյունք է, ու դրա գոյությունը ենթադրում է մրգատու ծառերի, դրանց պտուղների առկայություն։ Կասեք, որ մարդիկ չգիտեն էլ, թե ինչպես կարելի է բուսականությունն ու խոհանոցային արվեստը երկրի ընդերք տեղափոխել։ Հետո էլ հարց կտաք, թե այդ ինչ մարդ է, որ նման միտք է հղացել։ Կամ հենց իրեն կհարցնեք, թե դա որտեղից է նրան հայտնի դարձել։

2. Գտիր ընդգծված բառերի քերականական հատկանիշները։