04.08.2019

 1. Գոյականական անդամի լրացումների տրոհումը։ Հետադաս ծավալուն որոշիչ, հեռացված հատկացուցչ և բացահայտիչ (կրկնում)։ Նախադասության անդամներ

Առաջադրանք.

 1. Արտագրիր տեքստը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը և կետադրիր։
 2. Գտիր և ընդգծիր գոյականի լրացումները, որոշիր, թե որը ինչ լրացում է։
 3. Գտիր հինգ հնչյունափոխված բառ, վերականգնիր դրանց անհնչյունափոխ արմատները։
 4. Գտիր 3 ածական, որոշիր տեսակները։

Տեքստ

Խաչատուրը լուռ մոտեցավ պատուհանի կիսաբաց փե-կին։ Մութ էր։ Դ-սից լսվում էր միայն հոր-ացած անձրևի աղմուկը։ Ջրհոր-անից թափվում էր պ-տոր անձրևաջուրը…

Երևի այն երկրում էլ թ-պոտ գիշեր է և անձրև է գալիս կամ էլ պար-կա գիշեր է գարնան փայլփլուն աստղերով։ Տեսնես հիմա ինչ է անում նանին։ Երևի քուրսու վրա ոսպ է փռել և հոգնած աչքերով ջոկում է քարերը։ Հանկար- դռան հետևից ինքը կամաց կանչեր Ես եմ նանի դուռը բաց։

Տիկինն զգաց որ նա մտքերով հեռու էր։ Խաչատուրը դողդոջ-ն ձեռքերը կր-քին ակնդետ նյում էրականակի- խավարին։ Եթե Խաչատուրը այդ րոպեին գլուխը շրջեր և նայեր տիկնոջը կտեսներ այնպիսի հայա-ք այնպիսի աչքեր որ կմոռանար ցնոր-ը։ Բայց նա լուռ անշարժ նայւոմ էր խավարչտին գիշերին։ Թվաց լսեց շան խուլ կա-կանձ և ասաց

Ինչքան միանման են հաչում շները…

Գրականություն

Պառավ ձի, վտանգ, շներ, որբ ձագեր, հովիվ, պատմություն՝ ինչ սյուժե է։

Հրանտ Մաթևոսյան, «Կանաչ դաշտը»։  Ընթերցանություն։

Առաջադրանք

 1. Ընտրիր այն հատվածները, որտեղ.
 • անձի հատկանիշ է վերագրված դաշտին ու դաշտում գտնվող ամեն ինչին.
 • երևում է, որ քուռակն ուզում էր աշխարհը ուսումնասիրել.
 • երևում է մայր ձիու անհանգստությունը քուռակի համար.
 • քուռակի նկարագրությունն է.
 • մայր ձիու անհանգստությունը լուրջ վտանգից. այդ վտանգի կանխազգացումը.
 • գայլը. նրա նպատակը.
 • պայքարը ապրելու և սերունդը պահելու համար.
 • մարդու դերը։

2. Բնութագրիր մայր ձիուն՝ ըստ իր մտքերի ու արարքի։ Փորձիր մեկնաբանել «Հովիտը դավաճանում էր ձիուն. հովտում թշնամի կար, բայց հովիտը չէր մատնում թշնամու ձայնը և թշնամու հոտը» նախադասությունը։

3. Շարադրիր մտքերդ պատմվածքի վերաբերյալ։