04.09.2019

Բայի լրացումներ. խնդիրներ և պարագաներ։

Ուղիղ և անուղղակի խնդիրներ (ըստ հոլովների)

 • Ուղիղ խնդիր՝ հայցական հոլով
 • Հանգման անուղղակի խնդիր՝ տրական հոլով
 • Անջատման խնդիր, վերաբերության խնդիր, ներգործող խնդիր՝ բացառական հոլով
 • Միջոցի խնդիր, ներգործող խնդիր՝ գործիական հոլով։

Կապական կառույցներով խնդիրներ.

 • մասին՝ վերաբերության խնդիր
 • կողմից (անձնանիշ գոյականի հետ)՝ ներգործող խնդիր
 • միջոցով՝ միջոցի խնդիր

Առաջադրանք

 1. Գտիր ուղիղ խնդիրները, որոշիր՝ ինչ խոսքի մասով են արտահայտված։
 • Ես նրան պատմում եմ գիտեցածիս ամենալավը։
 • Իսկ ինքը դեռ ինչե՜ր գիտի…
 • Նրանք անսպառ հետաքրքրությամբ լսում էին իմ պատմածը։
 • Ես զգացի մի ծանրություն, մի ծանր տխրություն։
 • Այդ արարքի համար երկուսին էլ հեռացրին համալսարանից։

2. Ընդգծիր անուղղակի խնդիրները և որոշիր տեսակները։

 • Ես երկար նայում եմ դաշտային թիթեռնիկի թևերին։
 • Ձորը լցվում է կաթնագույն ամպերով։
 • Բոլորը խուսափում էին նրա աչքերին նայելուց։
 • Նրանք հրացանների կրակոցների աղմուկով քշում էին արտերի վրայից թռչուններին։
 • Իմ վաղեմի ծանոթը կրակի շուրջ պատմում էր ջրի և ջրբաժանության մասին։

Լրացուցիչ

Կարդա տեքստը, գտիր

 1. ստորոգյալները և որոշիր տեսակները.
 2. գոյականի լրացումները (ներկիր մի գույնով)
 3. բայի լրացումները (ներկիր ուրիշ գույնով)։
 4. Դուրս գրիր խնդիրները, որոշիր տեսակները։