04.22.2019

 1. Նախորդ դասի առաջադրանքի ստուգում։
 2. Կարդա՛ բանաստեղծությունը, գտիր.
 • Երեք բաղադրյալ ստորոգյալ
 • Երեք պարագա
 • Երեք անուղղակի խնդիր
 • Երեք ուղիղ խնդիր
 • Երեք որոշիչ
 • Երեք հատկացուցիչ
 • Ժխտական խոնարհման 3 բայ
 • Ո՞ր եղանակի բայերով է արտահայտված ստորոգյալների մեծ մասը
 • Գտիր ենթադրական եղանակի երկու բայ
 • Գտիր ներգործական սեռի բայերը
 • Գտիր երեք  կապ
 • Գտիր ներքին հոլովման երեք բառ
 • Գտիր անձնական, ցուցական, հարաբերական մեկական դերանուն
 • Գտիր երեք վերաբերական։
ՎԱՐՔ ՄԵԾԱՑ
Ո՜ւշ-ո՜ւշ են գալիս, բայց ո՛չ ուշացած.
Ծնվում են նրանք ճի՛շտ ժամանակին:
Եվ ժամանակից առաջ են ընկնում,
Դրա համար էլ չեն ներում նրանց:
Անտոհմ չեն նրանք կամ անհայրենիք.
Հասարակ հորից ու մորից ծնված՝
Սերում են նրանք և ա՛յն վայրենուց,
Որ էլ չէ՜ր կարող ապրել քարայրում:
Սերում են նրանք և ա՛յն ծերուկից,
Որ նախընտրում էր քնել տակառում:
Սերում են նրանք և ա՛յն պատանուց,
Որ սիրահարվեց իր իսկ պատկերին:
Սերում են նրանք բոլո՜ր նրանցից,
Որ սատանային հոգին են ծախում,
Միայն թե անե՛ն մտածածն իրենց,
Ի՜նչ փույթ, թե սատկեն ժամանակից շուտ:
Անվտանգ՝ ինչպես հրդեհն արևի,
Անվնաս՝ ինչպես օգտակար լորտուն,
Վախ են ներշնչում պետություններին
Մինչև իսկ իրենց կամքի հակառակ:
Արքաների հետ խոսում են «դու»-ով,
Եթե, իհարկե, լսում են նրանց,
Իսկ թե չեն լսում՝ մե՜կ է, չե՛ն լռի,
Կխոսեն նույնիսկ իրենց կոշկի՛ հետ:
Ով սահմանում է նոր օրենք ու կարգ՝
Հայտարարվում է և օրենքից դուրս:
Բայց չե՜ն վախենում նրանք չար մահից.
Ապրում են դժվար ու մեռնում են հեշտ…
09.X.1961թ.
Երևան
Պարույր Սևակ
Գրականություն
Մի անգամ էլ կարդա բանաստեղծությունը։
Տեղեկություններ գտիր.
 • Նարցիսի մասին
 • Դիոգենեսի մասին
 • Ֆաուստի մասին
 • Պարույր Սևակի մասին։
 • Հավաքածդ տեղեկությունները գրառիր բլոգումդ։

Վերաբերմունքդ գրիր Պարույր Սևակի՝ մեծերի վարքի մասին այս պնդումների շուրջ։