05.17.2019

Ընթերցանություն

Փորձ շիմպանզեների վրա

  1. Փորձեք մեկնաբանել շիմպանզեների վարքը։
  2. Գտեք մեր հասարակական կյանքում նման օրինակներ։
  3. Ձեր կարծիքը գրեք «ավանդական» վարքագծի նկատմամբ։
  4. Կարդացած տեքստից գտեք երեք ներգործական սեռի բայեր։
  5. Գտեք մեկական հարակատար և ենթակայական դերբայ։
  6. Գտեք մեկ բաղադրյալ ստորոգյալ։
  7. Գտեք մի նախադասություն, որտեղ ենթական զեղչված է։
  8. Շարահյուսական վերլուծության ենթարկեք 1-ին նախադասությունը։
  9. «Ջուրն անջատում են, իսկ թրջված կապիկներից մեկին փոխում են ուրիշ մեկով՝ չոր կապիկով։» նախադասության բոլոր բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկեք։