10.10.2018

  1. Սովորողների նյութերը իրենց ընտրած արևմտահայ և սփյուռքահայ հեղինակների մասին։ Ընթերցում ենք գրածները։
  2. Ընտրած բանաստեղծությունների բեմականացումների ներկայացում։
  3. Սովորողների տպավորությունների գրառում բլոգներում։