03.18.2019

Չարենցի արևելյան մոտիվները՝ ռուբայաթներ։
Արևելյան քառյակներ. Խայամ

Ժամանակակից իրանական պոեզիա , Սպասող մարդու օրագիր

Ընթերցանություն, մտքերի գրառում։