11.06.2018

  1. «Սասունցի Դավիթ» նախագծով խաղ-մրցույթի հարցերի մշակում, պատրաստում։
  2. «Պոեզիան երաժշտության մեջ» նախագծով ընտրած ռոմանսների ներկայացում, նախապատրաստում համերգի։