11.08.2018

  1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.

Ոսկեհանդեր- աշուն էր։ Անըն-մեջ մաղում էր տա-տկալի անձրևը։ Նստած իր այգու տա-տակամած քո-տիկում ալեզար- թավ ընչա-քներով ութսունի-ամյա Եղիազար պապը խելացի աչքերով խոհուն կիսախու- պատուհանից լռելյայն նայում էր Արագածի մշուշով երիզված ձյունափա- գագաթներին։ Ներանձնացած ինչ էր խորհում դժվար էր գուշակել։ Տասնի-ը տարի առաջ երբ հանկարծամահ եղավ կինը Փիրուզ մայրիկը  նա ներա-փոփ տարավ այդ վիշտը և թվում էր հազիվ մի ամիս դիմանա բայց դիմացավ նրան ապրելու ու վշտին դիմակայելու մղեցին ան-ա-րում աշխատանքը հողը ազգին ինչ-որ բանով օ-տակար լինելու պատրաստակամությունը։

Մեղմ արծաթահնչ-ուն ձայնով սիրում էր խրատել Մարդը բարությամբ է գեղեցիկ։

2. Լրաքաղ արա օրվա լրատվականներից։

3. Թարգմանիր տրված տեքստերից մեկը կամ ինքդ ընտրիր թարգմանության նյութ և թարգմանիր։