11.12.2018

Հիշել՝ «Պոեզիան՝ երաժշտության մեջ»

«Կարդում ենք հայ դասական արձակ»

ԱՎ. Իսահակյանի «Պատրանք» մանրապատումը։ Ընթերցում։

 1. Կյանքի նկատմամբ հայացքը՝ կյանքի որակի գրավական։
 2. Պատրանքի դրական և բացասական կողմերը։
 3. Հնգյակ գրել պատրանքի մասինհնգյակին ներկայացվող պահանջները.1-ին տող՝ 1 բառ՝ վերնագիր
  2-րդ տող՝ 2 բառ՝ հատկանիշ, որ ունի առաջին տողում նշվածը
  3-րդ տող՝ 3 բառ՝ գործողություն որ անում է առաջին տողում նշվածը
  4-րդ տող՝ 4-5 բառ՝ քո վերաբերմունքը առաջին տողում նշվածի նկատմամբ
  5-րդ տող՝ 1-2 բառով՝ առաջին տողում նշվածի հոմանիշը։

  4. Էսսե գրել «Քաղցր սո՞ւտ, թե դառը ճշմարտություն» թեմայով։

  5. Ընթերցանության հաջորդ նյութերը. «Անհաղթ խալիֆան», «Մի հին չինական զրույց»