11.14.2018

Կարդում ենք Իսահակյան

  • Սովորողների էսսեները՝ «Պատրանք» մանրապատումի շուրջ։
  • Պատրանքի մասին հնգյակների ստեղծում, ընթերցում։
  • «Անհաղթ խալիֆան» պատմվածքի ընթերցումը։
  • Նպատակ-որոշում-իրականացում։ Բնական օրենքը՝ հասարակական օրենքին համահունչ։