11.21.2018

ԱՎ Իսահակյանի՝ մեր կարդացած ստեղծագործությունները. ինչի՞ մասին է գրում Իսահակյանը (Էսսե)

  1. Նախաբան՝ մանր պատմվածքի սահմանումը
  2. Բուն տեքստը՝
  • Այս պատմվածքներն ինչով են համընկնում ընդհանրապես մանր պատմվածքների սահմանմանը, ինչով են տարբերվում (ցանկացած պնդում հարկավոր է հիմնավորել)։
  • Ինչ հիմնական թեմա է շոշափում, ինչ դիրքորոշում ունի այդ թեմայի նկատմամբ, որքանով ես դու համաձայն գրողի դիրքորոշման հետ (հիմնավորել, օրինակներ բերել պատմվածքներից և համապատասխան օրինակներ՝ կյանքից)։
  • Վերջաբան՝ ինչ եզրակացության ենք հանգում. ինչի համար է Իսահակյանն այս պատմվածքները գրել, ինչ էր ուզում մեզ ասել, որքանով ասաց և որքանով համոզիչ ասաց։

Էսսեն չի հանդուրժում

  • Ստեղծագործությունը պատմել մանրամասն՝ վերլուծություն անելու փոխարեն։
  • Էսսեների ընթերցում։