11.26.2018

Գրիգոր Զոհրապ.

«Ռեհան» նովելը. ընթերցանություն.

  1. Գտիր նովելում այն հատվածները, ուր երևակայությունը լրացնում է ունեցած տեղեկությունը՝ ցանկալի հետևության հանգելու համար։
  2. Գտիր այն հատվածները, ուր հեղինակը իր վերաբերմունքն է արտահայտում կատարվածի նկատմամբ։
  3. Գնահատիր երևակայության  դերը՝ երջանիկ պահ ապրելում (գրավոր)։

Գրավորին ներկայացվող պահանջները.

  • Նախաբան՝ սահմանիր երևակայությունը
  • Բուն նյութը՝ երևակակյության օգուտներն ու վնասները։ Բեր ուրիշ օրինակներ քո կարդացած գրականությունից կամ կյանքից։
  • Վերջաբան՝ ուրեմն՝ երևակայությունն ինչ դեր ունի երջանիկ պահեր ապրելու մեջ։