09.12.2018

  1. Նախորդ դասին հանձնարարած գրաբարյան հատվածի ընթերցում։
  2. Ընթերցանություն. Ակուտագավա Ռյունոսկե. «Թավուտում»

Առաջադրանքներ

  1. Բնութագրիր պատմողներից յուրախանչյուրին՝ քննադատաբար վերաբերվելով նրանց պատմածին։
  2. Ըստ քեզ՝ ո՞րն է ճշմարտությունը։
  3. Ընդհանրապես ի՞նչ է ճշմարտությունը. գտիր դրա բացատրությունը համացանցում։
  4. Պատմվածքի շուրջ էսսե գրիր՝ ուշադրություն դարձնելով նաև պատմվածքի կառուցվածքին։