09.20.2018

  1. Անցած դասի թարգմանության վերլուծություն։
  2. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր.

10-եր

3. Արտագրիր՝ մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ տեղերում.

10-եր2

4.Արտագրիր՝ փակագծից հանելով տրված հատվածները և գրելով անջատ, գծիկով կամ միասին.10-եր3

5.Սյունակներից ընտրելով մեկական արմատ և ածանց՝ կազմիր 6 վերջածանցավոր բառ։

10-եր4

6. Ընտրիր ստորև տրված տեքստերից մեկը և թարգմանիր.