02.07.2019

Թումանյանի «Անուշ» պոեմը

  1. Արժանապատվություն և պատվախնդրություն, դրանց դրսևորումները, արտահայտման ձևերը։
  2. Ծիսական տեսարանները։
  3. Պոեմի նախերգանքը։
  4. Ընթերցանություն պոեմից։