02.06.2019

Թումանյանի «Անուշ» պոեմը

Նախորդ դասերին հանձնարարված էսսեների ընթերցում։

  1. Անհատականություն և հասարակություն, անհատի դրսևորման իրավունքը։
  2. Համեմատություն Շեքսպիրի «Ռոմեո և Ջուլիետի» հետ։
  3. Արժանապատվություն և պատվախնդրություն, դրանց դրսևորումները, արտահայտման ձևերը։
  4. Ծիսական տեսարանները։
  5. Պոեմի նախերգանքը։