02.28.2019

 1. Մեծարենցի բանաստեղծություններում իշխող տրամադրությունները
 2. Տեղեկություններ Միսաք Մեծարենցի մասին
 3. Մի բանաստեղծության ուսումնասիրում
  Դեղին վարդերՓթթեցե´ք միշտ, դեղին վարդեր, լքվա՜ծ վարդեր,
  Խորհրդանիշն առանձնացած հոգիներու.
  Միշտ կը հուզեք դուք իմ հոգիս խռովքով մ’աղու,
  Անհուսության դալուկն հագած տժգույն վարդեր:

  Անհուսության դալուկն հագած տժգո՜ւյն վարդեր,
  Զձեզ հավետ պիտի սիրեմ ես սրտագին.
  Ու միշտ սիրել պիտի չուզե իմ դառն հոգին,
  Կարմիր ու ձյուն ճերմակ վարդերն ուրախաբեր:

  Կարմիր ու ձյուն ճերմակ վարդերն ուրախաբեր
  – Սուր հեգնանք մը ցավով ճմլած հոգիներու,
  Ինծի երբեք անույշ հրապույր մը չեն ազդեր…

  – Կույս ու զվարթ երանությամբ օծված վարդեր,
  Երգեցե´ք միշտ ընկճվածի երգերն աղու,
  Լքված հոգվոց դուք մըտերիմ, տժգո՜ւյն վարդեր:

 4. Սոնետը՝ բանաստեղծման կայուն ձև
 5. Մեծարենցի սոնետների ընթերցում։