04.01.2019

Նախագծային շաբաթ. Արևելյան պոեզիա, արևելյան մշակույթ.

Ուղղությունները.

Ուղղությունների ընտրություն, ուսումնասիրում։ Առաջին տպավորությունների հաղորդում։