04.02.2019

  1. Արևելյան գրականության շաբաթվա շրջանակում կարդում ենք սովորողների էսսեները։
  2. Սովորում ենք ներկայացնել մեր նախընտրած գործը հնարավորինս համոզիչ և հնարավորինս կարճ խոսելով։ Ներկայացման պատրաստում։
  3. Ընտրած գործերի ձայնագրում։
  4. Նախապատրաստում չինական փիլիսոփայության շուրջ քննարկման։
  • Քննարկվող նյութի պատրաստում
  • Հարցադրումների պատրաստում
  • Քննարկման ձևաչափի որոշում։