04.08.2019

Կարդում ենք արևմտահայ պոեզիա.

Դանիել Վարուժան (Չփուգքյարյան)։

  1. Փաստեր հեղինակի կյանքից
  2. Ստեղծագործությունները՝ ժողովածուները՝ ընդհանուր բնութագրով։
  3. «Հացին երգը» ժողովածուն. «Առաջին ծիլեր», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Հունձք կը ժողվեմ», «Երնում», «Անդաստան»։
  4. Գրառում՝ «Վարուժանի «Հացին երգը» ժողովածուում արտահայտված զգացողությունները» թեմայով։