04.09.2019

Հին չինական փիլիսոփայության դրույթները՝. խաղ-քննարկում Ավագ դպրոցի սովորողների հետ։

Հավաքը՝ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ։

Կազմակերպիչ դասարանը՝ հայերենի խմի սովորողները։

Քննարկումը՝ ըստ նախապես ընտրած կամ վերաձևակերպված դրույթների։