05.02.2019

  1. Պրեզենտացիաների քննարկում։
  2. Թարգմանական աշխատանք. թարգմանիր տրված նյութերից մեկը։