05.08.2019

  1. Կրթահամալիրում հայոց լեզվի և գրականության շուրջ էսսեների ընթերցում, քննարկում։
  2. Պատրաստած պրեզենտացիաների ներկայացում։
  3. Անցած դասերին թարգմանական նյութերի ուսումնասիրում, թարգմանությունների խմբագրում։