05.13.2019

  1. Հայոց լեզու. Մեդիակրթություն
    Լրատվության միտումնավորությունը. ընթերցում՝ Մեդիայի 10 մոլորեցնող ռազմավարությունները
  2. Քննադատական մտածողության զարգացումը կոնկրետ հոդվածի վրա. և ուրիշ լրատվության
  3. Լրաքաղ՝ հետևությամբ։