12.05.2018

 1. Շոպենհաուեր
 2. Իսահակյանի պոեմում գեղեցիկի նկարագրությունները (համեմատություններ, փոխանունություններ և այլն)
 • բնությունը
 • քարավանը
 • լուսինը
 • արևը

3. Հոռետեսության աղբյուրը.

 • մարդը՝ իրենով
 • հարուստ ժամանակ
 • աղքատ ժամանկ
 • որպես բարեկամ
 • որպես ընկեր
 • կինը, սերը
 • ազատության ձգտումը՝ որքան ազատությունն է բավարար
 • ձգտումը դեպի լույսը, արդարը, բարին։

4. Հակադրությունը մարդու ստեղծած և Աստծո ստեղծած աշխարհների։

5. Էսսե «Կարդալով Իսահակյանի «Աբու Լալա-Մահարին»