12.06.2018

Լրացրու հարցաթերթը

Գրականությունից

 1. Շոպենհաուեր
 2. Իսահակյանի պոեմում գեղեցիկի նկարագրությունները(համեմատություններ, փոխանունություններ և այլն)
 • բնությունը
 • քարավանը
 • լուսինը
 • արևը

3. Հոռետեսության աղբյուրը.

 • մարդը՝ իրենով
 • հարուստ ժամանակ
 • աղքատ ժամանկ
 • որպես բարեկամ
 • որպես ընկեր
 • կինը, սերը
 • ազատության ձգտումը՝ որքան ազատությունն է բավարար
 • ձգտումը դեպի լույսը, արդարը, բարին։

4. Հակադրությունը մարդու ստեղծած և Աստծո ստեղծած աշխարհների։

5. Էսսե «Կարդալով Իսահակյանի «Աբու Լալա-Մահարին»

Հայոց լեզվից

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։
  Որոշել էինք շրջագայել հավա-ել ուշադրության արժանի հինավուր- ավանդությունները ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի հիացմունք պար-ևող պատմական հուշար-անները ճարտարապետական կոթողները։ Շրջում էինք ձիերով հա-թահարում լեռնաշ-թաների հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները անցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիերին ազատ ար-ակելով նստում էինք բար-ունքների վրա ակնապի- նայում հազիվհազ նշմարվող օ-ագալար արահետներին դիտում բացատները որտեղ լուսնկա գիշերներին կ-տարներն էին խայտում արջերն էին մ-թմ-թում գնում իրենց որ-երը։ Ահա փոքրիկ լիճը ալիքների բեկբեկուն արփիափայլով աչքի պես վճիտ տեղաբնակները լոռեցուն հատուկ չափազանցությամբ Ծովեր են անվանել այն։ Պատահում էր երբ գիշրը վրա էր հասնում ճանապար-ը վստահում էինք ձիերին։ Սմբակերի թափից պոկվում էին քարեր ու գլորվում և անտառը լցվում էր ահասա-սու- արձագանքներով։
 2. Առաջին երկու նախադասությունից դուրս գրիր գոյականները, որոշիր դրանց քերկանական հատկանիշները՝  անձ է, թե ոչ անձ, թիվը, հոլովը, հոլովումը։
 3. Կազմիր յուրաքանչյուր բարդ նախադասության գծապատկերը։
 4. Հրապարակիր կատարածդ թարգմանությունը կամ նոր նյութ վերցրու թարգմանելու։