10.03.2018

Լրացրու հարցաթերթը

  1. Սովորողների էսսեները Ակուտագավայի ստեղծագործությունների շուրջ։
  2. Գրաբարյան տեքստերի ընտրություն, ընթերցումներ.

Մայրենիի ընթերցարան (գրաբար), 1-ին մաս, Սուսան Մարկոսյան, 1994

Էջ 10-11, 13-14, 17, 18, 19 (տեքստի ուսումնասիրում), ընթերցանություն, ձայնագրություն։