10.17.2018

Մասլոուի՝ պահանջմունքների բուրգը գրականության մեջ։

Անցած գրականության գնահատհում՝ ըստ մարդու մտավոր ու հոգևոր պահանջմունքի։

Կարդալ Խուլիո Կորտասարի միկրոպատմվածքները։ Գնահատել դրանք ըստ Մասլոուի բուրգի (որ մակարդակում գտնվող մարդու մասին է տվյալ պատմվածքը)։