10.19.2018

 1. Թարգմանիր տրված տեքստերից մեկը.
  Աստղաֆիզիկոսները մարդկության զարգացման երեք ճանապարհների մասին
  Կոնֆուցիուսի՝ դաստիարակության մասին 9 կանոնները
  Անգլերեն առակներ (ընտրել)
 2. Կետադրիր նախադասությունները.
 • Ոսկեկեղև ծառերից կախված էին պտուղները կախարդիչ գույներով ու ձևերով։
 • Խնձորենիները խնձորներով ծանրացած թեքվել էին  տանիքի վրա։
 • Հուր-հավքերից թևեպն արծաթ
  Ինձ կպատմեն ոսկի հեքիաթ։
 • Հողը չոր ու տեղ-տեղ ճաքճքած ագահորեն ներքաշում էր ջուրը։
 • Ծերունի մի դերվիշ ճակատն առևառ եկավ որ սֆինքսից հարցումներ անի։
 • Դա մի քարայր էր փորված դեռևս վաղնջական ժամանակներում։
 • Բանաստեղծի դստեր Նվարդ Թումանյանի գրի առած զրույցներից ենք իմանում որ Թումանյանն անդրադարձել է այդ խնդիրներին։
 • Հայ դրամատուրգիայի մյուս մեծությունը Շիրվանզադեն էլ է կիրառել եվրոպրական դրամատուրգիայի ազդեցությունը։
 • Լույս է տեսնում նրա առաջին «Ռուզան» պատմական դրաման և Մուրացան կեղծանունն արագ հայտնի է դառնում։
 • Որեպես աշխարհի չար ու բարուն տեղյակ մարդ պապս երբեմն խրատում էր մեզ։

3. Լրաքաղ արա օրվա լրագրերից։