11.14.2018

Կարդում ենք հայ դասական արձակ

Ավ.Իսահակյան

«Պատրանք»։ Ընթերցանություն, քննարկում

  • Վերաբերմունքը կյանքին՝ ապրելու ուղեցույց
  • Պատրանքը՝ դրական և բացասական կողմերով

3. Հնգյակ գրել պատրանքի մասին

հնգյակին ներկայացվող պահանջները.

1-ին տող՝ 1 բառ՝ վերնագիր
2-րդ տող՝ 2 բառ՝ հատկանիշ, որ ունի առաջին տողում նշվածը
3-րդ տող՝ 3 բառ՝ գործողություն որ անում է առաջին տողում նշվածը
4-րդ տող՝ 4-5 բառ՝ քո վերաբերմունքը առաջին տողում նշվածի նկատմամբ
5-րդ տող՝ 1-2 բառով՝ առաջին տողում նշվածի հոմանիշը։

  • «Անհաղթ խալիֆան» պատմվածքի ընթերցումը։
  • Նպատակ-որոշում-իրականացում։ Բնական օրենքը՝ հասարակական օրենքին համահունչ։