11.16.2018

  1. Դերբայական դարձվածով նախադասությունների կետադրության վերլուծությունը։
  2. Լրացրու տառերը և կետադրիր

Երբեք Հաճի աղան քաղաքի նշանավոր մեծատունը այդպես շփեր- չէր փոխել քայլերն իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաճի աղան որի որի հն-րյա փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր աղայական։ Կերպասե շալի վզին փաթաթած ու-տի վիզը առաջ երկարած սապատավոր քիթը ցցած հայա-քը դեպի հեռուն ըն-անում էր նա դանդաղ քայլերով։
Ծիսակար-ի նման անխուսափելիգ գործելակերպ ուներ գիտեր որ-աքարով սալարկված խոր-ուբոր- փողոցի ամեն դարուփոս ու պատռվածք։ Արծաթազ-ծ գլխով գավազանը լպ-ծուն ցեխի մեջ դիմհար տալով գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ Հաճի աղան թույլ տվեց որ կապույտ մահուդե տաբա-ի փո-քերը ցեխոտվեին  մեկ ինը տարի առաջ անդրանիկ որդուն թաղելիս և մեկ էլ այսօր երբ իմացավ որ թուրք զորքը հա-թականորեն մոտենում է իրենց սահմանամեր- քաղաքին։ Կյանքի չարին ու բարուն տեղյակ Հաճի աղան լավ գիտեր որ երբեք չես սպասի վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի պետք է ժամանակին որսաս խուսափելու պահը։

2. Ավարտիր սկսածդ թարգմանությունը կամ նոր տեքստ ընտրիր և թարգմանիր։

3. Լրաքաղ արա օրվա հետաքրքիր լուրերից, այդ լուրերի մասին սեփական վերաբերմունքդ արտահայտիր։