11.29.2018

«Համբերանքի չիբուխը»

  1. Ընդհանուր բարոյականություն և վարքագծի նպատակահարմարություն (ո՞րն է նախընտրելին)։
  2. Հանրություն և անհատականություն. անհատականության ընտրությունը (արդեն ծանոթ կիերպարների հետ զուգորդում)։
  3. «Համբերանքի չիբուխ» և «Խաղաղության ծխամորճ»։
  4. Խաղաղության հասնելու ճանապարհը՝ ըստ «Համբերանքի չիբուխ» պատմվածքի։
  5. Հնգյակ՝ հոգևոր խաղաղության մասին։