09.28.2018

  1. Արտագրիր՝ լրացնելով բաց թողած տառերը և կետադրելով։

10-երի ուղղագր.2png

2. Արտագրիր՝ մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ տեղերում։մեծատառեր

3. Գրիր բառերը միասին, անջատ կամ գծիկով.

բարդ բառեր

4. Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և ածանց և վերջածանցավոր բառ ստացիր.

բառակազմ,

5. Բառարանի օգնությամբ գտիր հետևյալ բառերի բացատրությունները.

Ամիճ, անթացուպ, կռուփ, ակութ, գեղմ, գուղձ, ամեհի, բռնազբոսիկ, զգլխիչ, արգասավոր, ազնավուր, բագին, անդաստան, խթան, բավիղ։

6. Թարգմանիր տրված տեքստերից մեկը.