04.04.2019

  1. Խաղի նախապատրաստում. ընտրել դրույթները   գրված են երկու անգամ տարբեր թղթերի վրա։ Մեկը  գրված է  + նշանով, մյուսը՝ -։ Ծալած թղթերը մեկական վերցնում են մասնակիցները, բացում են, իրենց համար նախապատրաստվում են՝ + նշանը քաշածները՝ հաստատելու դրույթը, — նշանը քաշածները՝ հերքելու։ Նախապատրաստվելու համար տրում է 3 րոպե։
  2. Քննարկումը կատարվում է երկու կողմերի միջև, բայց եթե մյուսներն ասելիք կամ լրացնելու բան ունեն, ասում են։
  3. Էսսե՝ «Չինական փիլիսոփայություն, ի՞նչ մնաց ինձ» թեմայով։

Հետաքրքիր է