04.10.2019

  1. Սովորողների ստեղծած թանկաների կամ հոքուների ընթերցում։
  2. Կարդում ենք արևմտահայ գրականություն։ Դանիել Վարուժան.

«Հացին երգը» ժողովածուն. «Առաջին ծիլեր», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Հունձք կը ժողվեմ», «Երնում», «Անդաստան»։

Մեկնաբանություններ։

Advertisements