04.10.2019

  1. Սովորողների ստեղծած թանկաների կամ հոքուների ընթերցում։
  2. Կարդում ենք արևմտահայ գրականություն։ Դանիել Վարուժան.

«Հացին երգը» ժողովածուն. «Առաջին ծիլեր», «Ցորյանի ծովեր», «Հասուն արտ», «Հունձք կը ժողվեմ», «Երնում», «Անդաստան»։

Մեկնաբանություններ։