04.12.2019

Կարդում ենք վրացական գրականություն

Էռլոմ Ախվլեդիանի. Վանոն և Նիկոն

  1. Գրողի ոճը՝ ամենաբնորոշը
  2. Մեկնաբանություններ
  3. Տպավորություններ՝ գրավոր։