04.18.2019

Դանիել Վարուժան. «Հարճը» պոեմը։ «Հեթանոս երգեր» ժողովածուի տրամաբանությունը։

«Հարճը» պոեմի պատմական հիմքը։
Ստեղծագործության գրական ուղղությունը։
Վարուժանի միտումը «Հայրճը» պոեմում։
Էսսե՝ Վարուժանի պոեզիայի ռոմանտիզմը։