12-րդ դասարան

Հայոց լեզու.

Ուղղագրության հիմնական կանոնների կրկնություն

  • Ձայնավորների ուղղագրությունը
  • և-ի և յ ձայնակապի ուղղագրությունը
  • բաղաձայնների ուղղագրությունը- (շտ. 2017, մաս 1-ին, էջ 6-9)

Գրականություն

Հին գրականության առանձնահատկությունները։ Գրերի գյուտ, Մաշտոց, աշակերտները, պատմագրություն, Խորենացի։ Խորենացու «Պատմության» էությունը, գրության նպատակը։  «Ողբ» հատվածը։ (1-ին՝ 194-195, 2-րդ՝ 202-204, 3-րդ՝ 190-191, 4-րդ՝ 210-211)