09.07.2018

Լեզու

  1. Միասին, անջատ և գծիկով գրվող բառեր։
  2. Բաղադրյալ հատուկ անուններ- (էջ 10-14)

Գրականություն

Պատմագրություն։ Հայ պատմագրության նշանավոր դեմքերը, նրանց ժամանակագրությունը։

Խորենացու «Պատմության» «Ողբ» հատվածը։

Խորենացու ասույթներից

Եղիշեի ասույթներից

Էսսե՝ Խորենացու և Եղիշեի ասույթների համեմատականը։